Wet- en regelgeving

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de Europese en nationale regelgeving voor kwaliteit, keuze, gebruik en onderhoud.

Een persoonlijk beschermingsmiddel wordt door een persoon gedragen of vastgehouden als bescherming tegen risico’s die zijn gezondheid of veiligheid bedreigen. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas worden gebruikt als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt en zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen. In de praktijk zijn er veel situaties waar bronbescherming niet mogelijk is of waar met technische oplossingen risico’s niet effectief kunnen worden beheerst. In die situaties moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, eventueel als aanvulling op of in combinatie met andere maatregelen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten geschikt zijn voor de risico’s waartegen ze bescherming bieden, zonder zelf een extra risico te vormen of het risico te vergroten. Bovendien moeten persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aangepast aan de werkomstandigheden en de individuele eigenschappen van de gebruiker. Ook mogen ze geen extra hinder of irritatie veroorzaken.

De gebruiker moet op persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen vertrouwen, daarom is de kwaliteit van PBM's erg belangrijk. Werken met slechte beschermingsmiddelen creëert een gevaarlijke schijnveiligheid. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen dan ook pas worden gebruikt als ze aan de kwaliteitseisen voldoen die zijn afgesproken binnen de Europese Gemeenschap. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Richtlijn 89/686/EEG.

Producten die hieraan voldoen, zijn herkenbaar aan het CE-teken (CE = Conformité Européenne). Dit geeft aan dat het middel ten minste voldoet aan de minimale essentiële eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Voor de meeste persoonlijke beschermingsmiddelen zijn deze essentiële eisen uitgewerkt tot geharmoniseerde EN-normen. Deze geven verdere informatie over de specifieke technische eisen, prestaties en het beschermingsniveau van het beschermingsmiddel.

Behalve de kwaliteit van persoonlijke beschermingsmiddelen is ook een juiste toepassing, keuze en gebruik van belang. Ook hierover zijn in Europees verband afspraken gemaakt die zijn verwerkt in de Richtlijn 89/656/EEG.

Informatie over de wettelijke regelingen over kwaliteit, keuze, toepassing en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vindt u op deze pagina.

Gerelateerde links

Andere pagina's onder Compliance