Hoofdbescherming

Overal waar hoofdletsel kan ontstaan, komt de veiligheidshelm of stootpet in beeld. Het dragen van een veiligheidshelm of een stootpet is niet gebonden aan bepaalde beroepen of werkmethoden. Het enige criterium is: de risicofactoren op de werkplek zelf. Iedereen die op die werkplek komt, moet de voorgeschreven hoofdbescherming dragen.
Een industriële veiligheidshelm is een persoonlijk beschermingsmiddel dat het hoofd beschermt tegen een groot aantal gevaren die alleen of in meerdere combinaties voorkomen.

Die gevaren kunnen onder meer zijn:
• Botsing/stoten/schampen
• Indringing
• Spatten van gesmolten metaal of chemicaliën
• Koude/hitte
• Verbranding
• Verontreiniging
• Elektrische stroomdoorgang

Een stootpet geeft alleen beperkt bescherming, zoals bij:
• Stoten
• Hygiëne (bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie)

Normen, markeringen en prestatiegegevens
Voor hoofdbescherming gelden verschillende Europese normen, afhankelijk van de soort hoofdbescherming. De hoofdbescherming moet duidelijk voorzien zijn van de nodige markeringen en van optionele gegevens.

Europese normen
• EN 812 Stootpetten
• EN 397 Veiligheidshelmen
• EN 14052 Veiligheidshelmen met hoog beschermingsniveau
• EN 50365 Veiligheidshelmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties (1000 V ac of 1500 V dc)
• EN 12492 Helmen voor bergbeklimmers
• EN 443 Brandweerhelmen

Bij EN 397 is de markering van de helmschaal belangrijk. Aan de binnenzijde van de helmschaal is informatie te vinden over de norm en eventuele aanvullende keuringen waaraan de helm voldoet.

Voorgeschreven markering
• CE-teken: deze geeft aan dat het product voldoet aan de EU-richtlijnen (Conformité Européenne)
• Nummer achter of onder het CE-teken: nummer van de onafhankelijke certificerende instantie
• EN 397: aanduiding van de norm
• Productiedatum
• Naam of aanduiding fabrikant
• Materiaal waarvan de helmschaal is gemaakt

Optionele gegevens
• 440 V ac: bestand tegen contact met elektrische kabels tot 440 Vac
• -20°C of -30°C: te gebruiken bij lage temperaturen
• +150°C: te gebruiken bij hoge temperaturen
• MM (Molten Metal): getest op bescherming tegen rondvliegende gesmolten metaalspatten
• LD (Lateral Deformation): getest tegen belasting vanuit de zijkant van de veiligheidshelm, bijvoorbeeld bij het beklemd raken van de veiligheidshelm

Meer bescherming nodig? Kies dan voor EN 14052

Verwacht u van hoofdbescherming meer dan de EN 397-norm, dan is een veiligheidshelm met de norm EN 14052 een goed alternatief. Deze helm biedt meer bescherming tegen schokken en tegen doordringing van scherpe voorwerpen. In de figuren hiernaast is dit verschil duidelijk zichtbaar. Alle extra keuringen (tegen bijvoorbeeld elektriciteit) uit de EN 397 ook van toepassing op de EN 14052.

Andere pagina's onder Samenvatting normeringen