Gehoorbescherming

Het menselijk oor is bedoeld om natuurlijke geluiden op te kunnen vangen. Doordat de mens apparatuur ontwikkelde en uitvindingen deed, is het geluidenspectrum uitgebreid met een heel scala onnatuurlijke geluiden die het oor niet goed kan verwerken. De zintuigcellen (stereocilia) in het oor degenereren als ze herhaaldelijk worden blootgesteld aan te sterke geluiden. De over gebleven zintuigcellen kunnen dan nog maar een deel van de geluidsinformatie overbrengen. Daarmee is een permanente gehoorbeschadiging een feit. In de volksmond wordt dit lawaaidoofheid genoemd.

Goede gehoorbescherming is daarom essentieel. Goed betekent hier: niet te weinig, maar ook niet te véél demping. De gehoorbeschermer moet daarnaast op de juiste wijze worden gedragen en onderhouden.

Normen en wetgeving
Gehoorbescherming moet voldoen aan de technische norm EN 352: 2002. Deze is uitgewerkt voor verschillende middelen:
• EN 352-1, voor gehoorkappen
• EN 352-2, voor oorpluggen en otoplastieken
• EN 352-3, voor varianten zoals oorkappen bevestigd aan veiligheidshelmen
• EN 352-4, voor niveau-afhankelijke gehoorkappen
• EN 352-5, voor actieve geluidsreducerende gehoorkappen
• EN 352-6, voor gehoorbeschermers met elektrische audio-output

Voor de bepaling van de geluidsverzwakking geldt de internationale norm ISO 4869-1 en voor het berekenen van de geluidsverzwakking de ISO 4869-2.

Er zijn belangrijke zogeheten grenswaarden binnen de wetgeving:
• Geluidsniveau 80 dB(A)
• Geluidsniveau 85 dB(A)
• Geluidsniveau 87 dB(A)

Blootstellingsduur Geluidsdruk in dB(A)
8 uur 80 dB(A)
4 uur 83 dB(A)
2 uur 86 dB(A)
1 uur 89 dB(A)
30 minuten 92 dB(A)
15 minuten 95 dB(A)
7 minuten 30 seconden 98 dB(A)
3 minuten 45 seconden 101 dB(A)
2 minuten 104 dB(A)
1 minuten 107 dB(A)

Elke grenswaarde kent zijn eigen acties:
Geluidsniveau 80 dB(A)
• Vastleggen risicograad
• Verantwoordelijke maatregelen nemen om de blootstelling te verminderen
• Het personeel van de risico's op de hoogte stellen
• Zorgen voor scholing en informatie over de risico's en mogelijke maatregelen
• Audiometrisch onderzoek is vereist als de risico's de gezondheid in gevaar kunnen brengen

Geluidsniveau 85 dB(A)
• Alle hierboven genoemde punten
• Gehoorbescherming is verplicht
• Audiometrisch onderzoek is een vereiste

Geluidsniveau 87 dB(A)
• Deze grenswaarde mag in geen geval worden overschreden
• Het geluidsniveau is in het oor gemeten, daarbij moet met de gehoorbescherming rekening worden gehouden

Andere pagina's onder Samenvatting normeringen