Adembescherming

Adembescherming valt in de hoogste klasse voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De lucht die we inademen moet zo schoon mogelijk zijn. Zelfs de kleinste stofdeeltjes kunnen al grote schade aanrichten. Denk aan het gevaar van asbest. Ook kunnen de gassen en dampen in de omgeving een groot risico vormen voor de gezondheid. Als  onvoldoende maatregelen worden genomen kan op korte termijn acute vergiftiging optreden en op lange termijn een ernstige ziekte. Niet voor niets wordt de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de lucht gezien als een groot risico. Daarom zijn alle adembeschermende producten ingedeeld in de PBM-klasse 3, de klasse met het grootste risico.

De drie PBM-categorieën

Categorie 1:
· Laag risico
· CE zelfcertificering
Categorie 2:
· Ernstig risico;
· Certificering door een bevoegde organisatie
· Hoog risico;
Categorie 3:
· Certificering door een bevoegde organisatie
· Quality Assurance
· Verplicht onderhoud en opleiding

Belangrijkste normen voor adembescherming

Wegwerpmaskers
1 EN 149: onderhoudsvrije stofmaskers met bescherming tegen deeltjes in 3 beschermklassen: FFP1, FFP2 en FFP3. Op 1 augustus 2010 is een amendement van norm EN 149.2001 in werking getreden met betrekking tot herbruikbaarheid van het stoffilter R(reusable) of NR(non reusable), markering EN 149:2001+A1:2009.
2  EN 405: filterende halfgelaatsmaskers uit één geheel met ventielen voor bescherming tegen gassen en deeltjes.

Herbruikbare maskers
1 EN 140: herbruikbare half- en kwartgelaatsmaskers, voor gebruik met filters en toestellen voor adembescherming.
2 EN 136: volgelaatsmaskers voor gebruik met filters en toestellen voor adembescherming.
3 EN 148: schroefdraad. Deze standaard beschrijft de verschillende connectietypes tussen het pbm en filters tot de maskers. De meest voorkomende norm is EN 148-1 die schroefdraad Rd40 x 1/7” omschrijft.
4 EN 143: deeltjesfilters voor adembeschermtoestellen met negatieve druk. Deze moeten doeltreffende bescherming bieden tegen stof en vezels, de meeste soorten rook en bijvoorbeeld ook bacteriën. Voor halfgelaatsmaskers die voldoen aan EN 140 of EN 136 volgelaatsmaskers. 3 Klassen: P1: Lage Filtratie, P2: Middelmatige filtratie en P3: Hoge filtratie.
5 EN 14387: gas/damp filters. Gecombineerde filters voor adembeschermtoestellen met negatieve druk. Deze filters worden volgens hun type en klasse geclassificeerd (zie tabel gasfilterklassen). 3 categorieën komen overeen met de verschillende capaciteiten en maximaal toegelaten concentratie toxines in vervuilde lucht categorie 1: 0,1%, categorie 2: 0,5%, categorie 3: 1%.
6 EN 371 of EN 14387 AX: gasfilters en gecombineerde filters tegen organische verbindingen met laag kookpunt. (< 65°C). Deze patronen zijn bestemd voor éénmalig gebruik.

Motorunits
1 EN 12941 (voorheen EN 146): filtertoestellen met motorunits voor helmen of luchtkappen tegen deeltjes, gassen en dampen, 3 categorieën voor alle uitrustingen: TH1, TH2 en TH3.
2 EN 12942 (voorheen EN 147): filtertoestellen met motorunits voor volgelaatsmaskers, halfgelaatsmaskers of kwartgelaatsmaskers tegen deeltjes, gassen en dampen: 3 beschermcategorieën: TM1, TM2 en TM3.

Toestellen met luchttoevoer en afdichting
EN 14594 (vervangt EN 1835, EN 12419, EN 270 en EN 139): ademtoestellen met continu debiet van perslucht via luchtslang – met halfmasker, volmasker, loszittende vizieren en luchtkappen – de norm omvat vier klassen en iedere klasse is beschikbaar in Light en Heavy Duty versie.

Ademluchttoestellen
1 EN 137: ademluchttoestellen met perslucht, open circuit.
2 EN 145: ademluchtautomaten met gesloten circuit en perslucht met zuurstof of perslucht met zuurstofstikstof.
3 EN 1146: evacuatietoestellen, open circuit afgedichte ademluchtautomaten met perslucht in luchtkap.
4 EN 402: evacuatietoestellen, open circuit, afgedichte ademluchtautomaten met perslucht en volmasker of mondstuk.

Andere pagina's onder Samenvatting normeringen