Links naar bronnen wet- en regelgeving

In Europa is een zogenaamd RAPEX-systeem operationeel.

RAPEX staat voor Rapid Alert System. Op deze manier zijn in de Europese Unie snelle waarschuwingen mogelijk voor alle gevaarlijke consumentenproducten (inclusief pbm's), met uitzondering van de levensmiddelen, farmaceutische en medische hulpmiddelen. RAPEX zorgt voor de snelle uitwisseling van informatie tussen de lidstaten via de centrale en nationale contactpunten. 

Related Links

Andere pagina's onder Compliance