Compliance

Compliance waarborgt dat zowel wet- en regelgeving als interne regels worden nageleefd. Een beleid voor compliance versterkt ook het integriteitsbewustzijn.

Het begrip ‘compliance’ is afkomstig van het Engelse werkwoord ‘to comply’ en betekent volgens de Juridisch Lexicon ‘naleving’. De laatste decennia wordt het begrip ‘compliance’ steeds vaker gebruikt als vakterm voor de naleving van wet- en regelgeving. In deze betekenis wordt compliance ook wel aangeduid als ‘regulatory compliance’.

Compliance moet binnen de organisatie waarborgen dat zowel wet- en regelgeving als de interne regels worden nageleefd. Compliance is ook bedoeld om intern het integriteitsbewustzijn te versterken.

Een beleid voor compliance is in eerste instantie gericht op producten en diensten. Intersafe wil daarbij zeker stellen dat alle producten die geproduceerd, ingekocht en verhandeld worden minimaal voldoen aan de daarvoor wettelijke regels en normen. Zo worden alle producten bij Intersafe gecontroleerd of deze voldoen aan de Europese regels en de richtlijnen voor producten.

Voor persoonlijke beschermingsmiddelen is dat de productenrichtlijn 89/686/EEG. Producten die hieraan voldoen zijn herkenbaar aan:

  • het CE-kenmerk
  • de conformiteitsverklaring (EG verklaring van overeenkomst) fabrikant/producent
  • het certificaat voor de EG-typekeur van het keuringsinstituut (notified body) (Cat. II en Cat. III)
  • de kwaliteitsborging (Cat. III)
  • de gebruiksaanwijzing

Wet- en regelgeving

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan Europese en nationale regelgeving.

Lees meer

Links naar bronnen wet- en regelgeving

In Europa is een zogenaamd RAPEX-systeem operationeel.

Lees meer

Samenvatting normeringen

Lees meer