MVO

Intersafe is een belangrijke marktspeler en al tientallen jaren specialist in veiligheid en gezondheid op het werk. We leveren producten en diensten die werknemers beschermen tegen risico's op de werkplek. Behalve dat Intersafe bedrijven ondersteunt bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn we ons terdege bewust van de eigen verantwoordelijkheden. Het MVO-beleid is een geïntegreerd onderdeel van ons ISO 9001-systeem dat doelstellingen vastlegt, systemen voor rapportering en programma's, inclusief acties om het beleid bij te sturen. De integratie in de ISO zorgt ervoor dat het MVO-beleid jaarlijkse wordt herzien en gecontroleerd. Met het jaarlijks opstellen van een aantal KPI's controleert het Executive Team de doelstellingen van het MVO-beleid.

Het MVO-beleid is een geïntegreerd onderdeel van de organsiatie van Intersafe. Zo is het de verantwoordelijkheid van de afdeling inkoop om te controleren of toeleveranciers de sociale regels naleven en bepalen de categoriemanagers de 'groene' productenlijn. MVO wordt binnen Intersafe breed gedragen, mede door de gedeelde verantwoordelijkheden in het managementteam. Dat garandeert een verankering van MVO in onze kernactiviteiten en daardoor blijft het niet beperkt tot disciplines als risico- of kwaliteitsbeheer.

Het MVO-beleid van Intersafe richt zich op:

  1. Duurzaamheid in onze toeleveringsketen
  2. Duurzaamheid in onze eigen dagelijkse activiteiten
  3. Het 'groene' label voor de PBM-sector
  4. Toekomstige stappen binnen het MVO-beleid.

Hebt u vragen over ons duurzaamheidsbeleid? Wij beantwoorden ze graag. Neem daarvoor contact met ons op.

Dutch Awearness en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (MVO) is één van de belangrijkste speerpunten van Dutch Awearness en Intersafe.

Lees meer