Signalisatie

Veilig en gezond werken staat of valt met informatie. Medewerkers en bezoekers moeten snel kunnen zien of het op een bepaalde plek veilig is of niet. Is er een zeker risico, dan moet dat heel duidelijk zijn. Barrières als taal of scholing mogen daarbij geen rol spelen.

Veilig en gezond werken staat of valt met informatie. Iedereen, werknemers èn bezoekers, moeten in een bedrijf in één oogopslag kunnen zien of een bepaalde plek risico’s met zich meebrengt. Is er een zeker risico, dan moet dat heel snel duidelijk zijn. Barrières als taal of scholing mogen daarbij geen rol spelen. Intersafe kan u daarover adviseren en biedt een uitgebreid assortiment aan producten.

De meest voorkomende gevaren zijn:

  • Blootstelling aan schadelijke stoffen, gassen of dampen
  • Herstel van of onderhoud aan machines
  • Gevaarlijke zones
  • Vallende voorwerpen
  • Struikel- of slipgevaar
  • Een omgeving met veel lawaai

Uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die Intersafe Services voor u kan uitvoeren, moet blijken op welke plekken dergelijke risico’s bestaan. Zijn die risico’s niet weg te nemen, dan is goede signalisatie noodzakelijk. Het is nodig vluchtwegen goed aan te geven zodat bijvoorbeeld bij brand snelle evacuatie mogelijk is. Intersafe biedt u de middelen voor een eenduidige en heldere signalatie van uw hele onderneming. Zo maakt u de omgeving zo veilig mogelijk voor iedereen.

Andere pagina's onder Technische oplossingen