Bedrijfshulpverlening

Het is essentieel dat uw BHV-organisatie op orde is. Niet alleen om aan de wettelijke eisen te voldoen, maar ook om de gezondheid en veiligheid van de mensen in uw bedrijf te waarborgen. Intersafe ondersteunt u met advies en produkten.

Bedrijfshulpverlening is van groot belang. De bedrijfshulpverleners in uw bedrijf hebben een niet te onderschatten taak. Zij zijn vaak als eerste ter plaatse. Ze zijn ook het eerste aanspreekpunt voor politie, brandweer en ambulancediensten. Het is dus zaak dat ze goed getraind zijn en voorzien zijn van de juiste produkten. Intersafe Services ondersteunt u met de organisatie en heeft daarvoor verschillende produkten in het assortiment.

Wetgeving

Het wettelijk kader voor bedrijfshulpverlening is te vinden in de Richtlijn 89/391/EEG, van 12 juni 1989, van de Raad van de Europese Gemeenschappen. Deze schrijft voor welke verplichtingen in bedrijven gelden om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk te verbeteren. Het gaat hier om verplichtingen die zowel voor werkgevers als werknemers gelden.

Factoren voor de opzet van bedrijfshulpverlening

Bij het opzetten van bedrijfshulpverlening in uw bedrijf houdt u rekening met factoren als:

 • Aard, grootte en ligging van de organisatie
 • De in de organisatie aanwezige gevaren
 • Gevaren vanuit de omgeving
 • Voor de organisatie maatgevende brandscenario's
 • Het aantal aanwezige werknemers en anderen
 • De tijdstippen waarop zij aanwezig zijn
 • Het aantal niet-zelfredzame personen
 • De opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten
 • Aanwezigheid van een infrastructuur op het gebied van arbeidsomstandigheden
 • Samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties
 • Aantoonbaar aanwezige deskundigheid
 • Bekendheid van werknemers en anderen met de ontruimingsprocedure

Taken van de bedrijfshulpverleners

De bedrijfshulpverleners in uw bedrijf hebben de onderstaande taken. Ze moeten hier voldoende en periodiek op worden getraind:

 • EHBO verlenen
 • Brand beperken en bestrijden
 • De gevolgen van ongevallen beperken
 • In noodsituaties iedereen binnen het bedrijf alarmeren en evacueren

Essentieel: goede verbinding met hulpdiensten.
De werkgever is verantwoordelijk voor doeltreffende verbindingen met hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance. Deze diensten moeten snel ter plaatse zijn als de deskundigheid en hulpmiddelen van de bedrijfshulpverleners niet meer voldoende zijn.

Neem contact op

Neem contact op

Andere pagina's onder Technische oplossingen