I-net

iNet biedt ondernemingen die veel gasmeters gebruiken een totaalpakket dat kosten bespaart en waardoor er altijd kan worden doorgewerkt. Ook beschikt u met iNet over actuele rapportages.

U koopt geen meters, maar krijgt ze in bruikleen bij het afsluiten van een iNet-contract. Kalibreren en opladen doet u op de bijgeleverde docking stations. Industrial Scientific zorgt voor het onderhoud, bijna zonder dat u het merkt. Met iNet beschikt u bovendien over actuele rapportages die u informeren over de staat van de gasmeters, de uitgevoerde metingen en gasincidenten; op uw terrein of uw locaties. Veiligheidskundigen bij ondernemingen waar gasmeters worden gebruikt, komen met opmerkingen als:

Opmerkingen


“We zijn niet in staat om onze gasmeters op het juiste moment te onderhouden.”
“De kosten die het onderhoud van gasmeters met zich mee brengt zijn te hoog en onvoorspelbaar.”
“We hebben geen tijd om data vast te leggen.”
“We hebben geen goed beeld van wat er in het veld gebeurt.”
“We kunnen onmogelijk alle waarschuwingen en voorschriften in de gebruikershandleidingen opvolgen.”

iNet biedt uw medewerkers een veiligere werkplek


Gemiddeld geven de gasmeters die u via iNet in bruikleen hebt elke tien dagen een alarm. Met iNet hebt u complete informatie en gereedschappen om problemen te voorkomen voordat ze plaatsvinden!

  • iNet verzamelt, analyseert en versimpelt bruikbare data over uw productielocaties.
  • Via het geautomatiseerde onderhoud zijn uw meters betrouwbaar.

iNet bespaart kosten


De aanschafwaarde is maar een deel van de kosten van een gasmeter. Daar komen nog de onderhoudskosten bij. Bovendien moet u wachten op service- en inspectiebeurten. Met iNet hebt u geen onnodige kosten voor aanschaf en onderhoud van gasmeters.

  • iNet zorgt er voor dat u geen extra kosten heeft als gasmeters niet ingezet kunnen worden.
  • iNet voorkomt dat u extra meters moet inkopen of extra kosten moet maken voor verzending of huur.
  • iNet verlaagt uw personeelskosten omdat werknemers door kunnen werken.

Het trainen van gebruikers die met verschillende merken gasmeters werken, is kostbaar en verwarrend. iNet maakt het mogelijk om de apparatuur te standaardiseren op één of meerdere locaties.

Andere pagina's onder Gasdetectie