Gasdetectie apparatuur

Het gebruik van een draagbare gasdetector of gasmeter geeft duidelijkheid over de kwaliteit van de lucht in de werkomgeving.

Een gasdetector geeft een duidelijk waarschuwingssignaal als de hoeveelheid schadelijk gas een gevaarlijke waarde bereikt of wanneer het zuurstofgehalte te laag wordt. Afhankelijk van het type, geeft de gasdetector de gebruiker ook inzicht in het soort gas en de hoeveelheid gas die aanwezig is op de plaats waar wordt gemeten. Of een gasdetector nu alleen als waarschuwingssysteem wordt gebruikt of voor exacte metingen; betrouwbaarheid is van levensbelang!
Behalve draagbare gasdetectoren bestaan er ook systemen die de lucht in de omgeving continu bewaken. Deze gasdetectoren zijn aangesloten op een centraal alarmsysteem en worden bevestigd op plaatsen waar de luchtkwaliteit continu moet worden bewaakt. Via de PC zijn de metingen vanaf één punt te volgen. Deze specialistische systemen staan niet op deze website. Mocht u hierover meer willen weten, dan kunnen onze specialisten u daarover informeren.
Intersafe levert een uitgebreid pakket aan gasmeters, gastestbuisjes en toebehoren. Huren behoort ook tot de mogelijkheden. Intersafe biedt verder programma’s voor beheer en onderhoud. Kijkt u voor volledige ontzorging eens naar iNet.

Meer weten over gasdetectie

 

De Intersafe-merken

 • MSA 
 • Honeywell 
 • Industrial Scientific 
 • Uniphos 

Toepassingsgebieden gasdetectie


Draagbare gasdetectoren kunnen worden ingedeeld op basis van drie toepassingsgebieden.

Explosieve gassen en dampen


Om het gevaar van een explosie in te kunnen schatten, is het belangrijk om eerst te weten of de drie hiervoor vereiste elementen aanwezig zijn:

 

 1. Een brandstof (een brandbaar gas of vloeistof)
 2. Warmte/hitte of een ontstekingsbron
 3. Zuurstof


Als een van deze drie elementen ontbreekt, is een explosie niet mogelijk. Zijn alle elementen wél aanwezig dan is de verhouding waarin ze voorkomen van belang. In de meeste gevallen zal het zuurstofpercentage in de lucht normaal zijn, dat is 21%. Is dat het geval, dan is de hoeveelheid brandbaar gas in de lucht belangrijk. Een explosie kan pas plaatsvinden wanneer lucht een bepaald percentage van dit gas bevat. Een explosie is ook niet meer mogelijk als de hoeveelheid van dit gas boven een bepaald percentage komt. Dit zijn de zogeheten explosiegrenzen. Meestal is het belangrijkste om te weten wat de onderste explosiegrens is. Deze wordt aangeduid met OEG of LEL (Lower Explosion Limit). Dit is de minimale concentratie van een gas of damp in lucht waarbij een explosief damp- of gasluchtmengsel aanwezig is. Een brandbaar gas of vloeistof heeft ook een bovenste explosiegrens, aangeduid met UEL (Upper Explosion Limit). De UEL is de maximale concentratie van een gas of damp in lucht waarbij nog een explosief damp- of gasluchtmengsel aanwezig is. Het explosiegebied van een brandbaar gas of damp bevindt zich dus tussen de LEL en de UEL. Als het percentage zuurstof in de lucht anders is dan normaal, dan wijken ook de explosiegrenzen af. Brandbare gassen worden meestal gemeten in een percentage van de onderste explosiegrens (%OEG of %LEL). Hierbij is 100%LEL gelijk aan het volumepercentage van het gas in de lucht dat de onderste explosiegrens van dit gas vormt.

Zuurstof


De hoeveelheid zuurstof wordt gemeten om gebruikers te kunnen waarschuwen voor verstikkingsgevaar en om de aanwezigheid van zuurstof te monitoren in inerte omgevingen waar bewust zuurstof uit wordt verwijderd, zoals bij opslagtanks. De hoeveelheid zuurstof wordt weergegeven in volumeprocenten.

Giftige gassen


Behalve brandbare gassen en zuurstof, kunnen talloze giftige gassen de omgeving vervuilen. Deze vormen een gevaar voor de  gezondheid en voor het milieu. De meest voorkomende giftige gassen kunnen worden gemeten met één of meer van de meetinstrumenten uit het Intersafe assortiment. Voor de overige giftige gassen bestaan er gasdetectiebuisjes die een indicatie geven van de hoeveelheden van deze gassen in de omgevingslucht. De meeteenheid voor giftige gassen is in ppm (parts per million) of in mg/m3.

Meetprincipes


Om gassen te meten zijn er verschillende typen sensoren op de markt. Deze hebben elk een eigen meetprincipe. Zonder in details te treden geven we u een idee van meest voorkomende principes en hun toepassing:

 • Katalytische verbranding

Het waargenomen gas wordt in een veilige omgeving tot ontbranding gebracht (in de sensor). Om goed te kunnen meten moet bekend zijn welk gas wordt waargenomen. Dit principe wordt gebruikt voor het meten van brandbare gassen, met name als het gaat om explosiegevaar.

 • Warmtegeleidbaarheid

Gas stroomt langs een opgewarmde sensor en veroorzaakt een temperatuurverschil ten opzichte van een afgeschermde sensor. Deze methodiek wordt vaak gebruikt om brandbaar gas te meten in hogere percentages.

 • Elektrochemisch

Elektroden van edelmetaal in een elektrolyt (meestal een zuur) veroorzaken bij aanwezigheid van het te meten gas een elektrische stroom in de sensor. Dit principe wordt gebruikt voor het meten van zuurstof en van giftige gassen.

 • Infrarood (IR)

Het gas loopt langs een infraroodlamp. Deze detecteert het gas door de wijzigingen die het gas veroorzaakt in de golflengte van het infrarode licht. Met deze sensoren kunnen brandbare gassen en kooldioxide worden gemeten. In tegenstelling tot de katalytische
sensoren zijn IR-sensoren ongevoelig voor vergiftiging.

 • Foto-ionisatie (PID)

Bij foto-ionisatie wordt gebruik gemaakt van een speciale lamp die een gas detecteert op basis van het ionisatiepotentiaal (IP) van dit gas. Het ionisatiepotentiaal van een gas is de energie die nodig is om een elektron van een atoom van dat gas los te krijgen. Het is dus een maat voor hoe vast een elektron gebonden zit aan het atoom. Met deze methode is het mogelijk zeer nauwkeurig en zeer snel te meten. De methode is vooral geschikt voor het meten van koolwaterstoffen.

Andere pagina's onder Gasdetectie