Gasdetectie

Een gezonde werkplek is geen vanzelfsprekendheid: gevaarlijke stoffen, lawaai, kou of warmte kunnen van invloed zijn op het welzijn en de veiligheid van de werknemer. Om de risico’s voor de werknemer goed in te schatten en om de juiste maatregelen te kunnen treffen zijn metingen noodzakelijk.

Metingen worden uitgevoerd om de omgevingssituatie vast te stellen, bijvoorbeeld van het geluidsniveau, de temperatuur, en luchtvochtigheid of gevaarlijke concentraties aan gassen en dampen. Hiervoor worden verschillende typen meetinstrumenten gebruikt zoals, gasmeters, alcoholmeters en geluidsmeters. Voor werknemers die onder gevaarlijke condities werken, is het belangrijk te weten of hun beschermingsmiddelen voldoende bescherming bieden.
Ook moet hun gemoedstoestand en conditie voldoen aan de voorwaarden om gezond en veilig te kunnen werken. Ook daarvoor zijn meetinstrumenten en –methodes beschikbaar.

Services

Intersafe Services biedt veiligheidskundigen, afdelingsleiders en uitvoerders van risicovolle werkzaamheden daarvoor een uitgebreid assortiment.

Gasdetectie apparatuur

Het gebruik van een draagbare gasdetector of gasmeter geeft duidelijkheid over de kwaliteit van de lucht in de werkomgeving.

Lees meer

I-net

iNet biedt ondernemingen die veel gasmeters gebruiken een totaalpakket dat kosten bespaart en waardoor er altijd kan worden doorgewerkt. Ook beschikt u met iNet over actuele rapportages.

Lees meer

Andere pagina's onder Technische oplossingen