Taak risico analyse

Om de veiligheid van werknemers te waarborgen, zijn werkgevers verplicht de gevaren van werkzaamheden te inventariseren en evalueren. De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) beschrijft de processen en activiteiten binnen de organisatie. Om de risico's in beeld te krijgen die bij een specifieke taak of activiteit horen, wordt er een taakrisico-analyse (TRA) uitgevoerd.

Het ontwikkelen en implementeren van een veiligheidsbeleid gebaseerd op een gevalideerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vraagt om vakkennis. Zeker omdat er aan verschillende wettelijke verplichtingen moet worden voldaan.

Ondanks het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen, worden ze in een RI&E meestal niet apart gedefinieerd. Intersafe kan u helpen bij een RI&E speciaal voor persoonlijke beschermingsmiddelen die specifiek is gericht op de selectie en keuze van PBM's.

Om de juiste specificaties vast te kunnen stellen, voert Intersafe een inventarisatie en evaluatie uit van alle mogelijke gevaren die de (werkomstandigheden) met zich meebrengen.

Andere pagina's onder Risico analyse