Risico analyse

Op basis van een specifiek RI&E wordt per functie of taak vastgelegd aan welke specificaties de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen.

De keuze van het type persoonlijke beschermingsmiddelen en de manier waarop die moeten worden toegepast, is afhankelijk van verschillende factoren:

  • de ernst van het gevaar, de tijdsduur en de frequentie van de blootstelling
  • de omgevingskenmerken
  • de inbreng van de gebruiker
  • afstemming van de verschillende soorten beschermingsmiddelen als deze tegelijkertijd gedragen moeten worden
  • de toepassingsmogelijkheden en de kwaliteitseisen van het persoonlijk beschermingsmiddel
  • de gebruikersmogelijkheden en het beschermingsniveau wat met persoonlijk beschermingsmiddelen kan worden bereikt

Risico inventarisatie

Een goed arbobeleid begint bij een systematisch onderzoek naar mogelijke risico's van het welzijn, de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers.

Lees meer

Taak risico analyse

Om de veiligheid van werknemers te waarborgen, zijn werkgevers verplicht de gevaren van werkzaamheden te inventariseren en evalueren. De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) beschrijft de processen en activiteiten binnen de organisatie. Om de risico's in beeld te krijgen die bij een specifieke taak of activiteit horen, wordt er een taakrisico-analyse (TRA) uitgevoerd.

Lees meer

Consultancy

Veilig en gezond werken. Daar gaat het in essentie bij alle activiteiten van Intersafe om. We onderkennen risico’s tijdig en gaan er daarna adequaat mee om

Lees meer