Digitale catalogus

Werk dat met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) wordt uitgevoerd, vergroot de veiligheid. Deze PBM’s kunnen worden besteld uit een bedrijfsspecifieke catalogus die Intersafe speciaal voor u samenstelt.

Uw eigen catalogus wordt samengesteld op basis van de door u goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen. U kunt uw catalogus per afdeling of vestiging inrichten. Ook kunnen werkzaamheden worden gekoppeld aan specifieke PBM’s.

Verlaging bestelkosten

Veel indirecte kosten binnen het inkoopproces kunnen via e-business structureel worden teruggedrongen. Een verlaging tot 20% is eerder regel dan uitzondering. De tijd van een inkoper is te kostbaar om zelf PBM's te bestellen. Als andere afdelingen dit werk overnemen, heeft inkoop de handen vrij voor de inkoop van strategische goederen en kan er veel winst worden behaald. De kostenverlaging wordt mogelijk door de overstap naar een gebruiksvriendelijk en goed ingericht elektronisch bestelsysteem. Ook door standaardisatie van het assortiment kan veel inkoopvoordeel worden behaald.

Bestelfouten voorkomen

Een verkeerde bestelling is niet alleen een bron van irritatie; het kan ook een onveilige situatie opleveren. Bovendien leidt het tot onnodige administratieve rompslomp. Dit wordt voorkomen als medewerkers bestellen uit uw eigen bedrijfsspecifieke catalogus. Door het gebruik van duidelijke afbeeldingen en overzichtelijke productgegevens wordt het bestellen van de juiste PBM's een stuk gemakkelijker. Zeker ook dankzij de uitgebreide zoekfunctie op naam of omschrijving.

Altijd overzicht

Voor elke organisatie is het belangrijk om snel informatie te hebben over de bestellingen die zijn gedaan. Die snelheid staat of valt met de duidelijkheid van de beschikbare informatie. Daarom wordt hier veel aandacht aan besteed. Zo kan het bestelgedrag op elk niveau van de keten zichtbaar worden gemaakt. Eventuele afwijkingen worden direct gesignaleerd.

Andere pagina's onder PBM specificaties