Electronisch factureren

Digitaal facturen is efficiënter en verlaagt de indirecte kosten met meer dan de helft.

Het afhandelen van facturen kost veel werk.

Er kan onnodige tijd verloren gaan met contoleren, telefoneren en corrigeren als bijvoorbeeld de aangeleverde gegevens niet overeenkomen met de geleverde producten. Dat kan anders, namelijk door bestelling en facturering direct met elkaar te koppelen.

De bestelling uit de catalogus wordt digitaal naar Intersafe verzonden die de factuur zonder tussenkomst van een medewerkers verder automatisch afhandelt. Het naadloos op elkaar aansluiten van order en factuur verlaagt uw indirecte kosten drastisch.

Andere pagina's onder PBM sourcing