Face Fittesten adembescherming

Werknemers die gebruikmaken van adembescherming moeten er zeker van zijn dat deze in de praktijk goed functioneert en de bescherming biedt die ze ervan verwachten.

Met behulp van zogenoemde Face Fittesten op locatie worden zowel stofmaskers, halfgelaatsmaskers en volgelaatsmasker getest op lekkage langs de randen én op het juiste gebruik van deze persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).

Kwalitatieve Face Fittest of kwantitatieve Face Fittest?

Er zijn twee methoden waarop een Face Fittest kan worden uitgevoerd: een kwalitatieve en een kwantitatieve. Bij de kwantitatieve methode wordt het aantal deeltjes buiten en binnen het masker gemeten. De kwantitatieve methode van Face Fittesten is bedoeld voor situaties waarbij een hoge beschermingsgraad is vereist. Hierbij wordt van te voren de gewenste ‘fitfactor’ (van het Engelse ‘to fit’) bepaald. Bij de kwalitatieve methode van een Face Fittest wordt in een afgeschermde omgeving een bepaalde zoetstof verneveld. Bij lekkage zal de kandidaat dit direct proeven. De kwalitatieve testmethode wordt ingezet bij controle van halfgelaatsmasker en filterende gelaatsstukken.

Wat kan Intersafe voor u betekenen?

Een acceptabel veiligheidsniveau wordt alleen bereikt als uw medewerkers weten dat zij over betrouwbare pbm kunnen beschikken en dat zij deze op de juiste manier gebruiken. Intersafe kan daarbij, op locatie, behulpzaam zijn zodat medewerkers ervaren wat dit voor hen persoonlijk betekent. Voor de organisatie betekent het inzetten van Face Fittesten een extra borging van het veiligheidsbeleid. Intersafe Services is gecertificeerd volgens het gele Safety Sign voor Face Fittesten. De Intersafe medewerkers zijn opgeleid en gecertificeerd conform het Engels fit2fit programma

Andere pagina's onder Maatwerk PBM's